Spørsmål til Skole-Norge våren 2023

Læremidler i skolen, læreplasser og fagfornyelsen er blant temaene i vårens spørreundersøkelse til skoleeiere og skoleledere.

Hovedfunn

  • Fylkeskommunene forventer at de fleste kvalifiserte søkere vil få læreplass i år.
  • Syv av ti skoleledere og skoleeiere svarer at balansen mellom digitale og trykte læremidler er god.
  • Skoleledere mener at lærerne har høy kompetanse og motivasjon innen de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen.

De fleste kvalifiserte søkere vil få læreplass i 2023

Ti av de elleve fylkeskommunene svarer at de ikke er bekymret for situasjonen til elever som søker læreplass. Det er altså bare én fylkeskommune som uttrykker bekymring for dette.

Fylkeskommunene fikk mulighet til å spesifisere om det var enkelte fag de forventet at det ville bli utfordrende å skaffe læreplasser i. I likhet med i fjor trekkes helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget og elektrikerfaget frem. I tillegg oppgir fire av fylkeskommunene at det er utfordrende å skaffe læreplasser i de nye fagene IT-utviklerfaget, IT-driftsfaget, og medieproduksjonsfaget, innenfor utdanningsprogrammet Informasjonsteknologi og medieproduksjon.

Behov for mer kompetanse i bruk av digitale læremidler

Skoleledere og skoleeiere ble spurt om hvilke bakgrunnsfaktorer som spiller inn i valget av læremidler etter fagfornyelsen. 76 prosent svarer at læremidlene velges på bakgrunn av kollektive prosesser hvor skoleleder involverer lærerne.

73 prosent av skoleledere og skoleeiere svarer at balansen mellom digitale og trykte læremidler er god.

På spørsmål om hva slags kompetanse de har mest behov for å utvikle i forbindelse med læremidler, svarer 71 prosent av skoleledere og skoleeiere at de har mest behov for å utvikle kompetanse i bruk av digitale læremidler i opplæringen.

Tverrfaglige temaer utfordrer og motiverer

Skoleeiere og skoleledere ser ut til å bli stadig mer usikre på rolleavklaringen seg imellom, når det gjelder fagfornyelsen. Som oftest legges ansvaret for arbeidet med fagfornyelsen til den enkelte skole. Unntaket er i større kommuner, i mer sentrale områder og ved større skoler, hvor grunnskolelederne oftere opplever tydelige føringer fra skoleeier og mindre ansvar for arbeidet med fagfornyelsen.

Skoleledere mener at lærerne har høy kompetanse og motivasjon innenfor de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen. Allikevel er over en fjerdedel av skolelederne enige om at arbeidet med tverrfaglige tema er særlig utfordrende.

Hva svarer Skole-Norge?