Spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere, våren 2014

Vurdering for læring, nasjonale sentre og bedre læringsmiljø. Dette er noen av temaene i spørreundersøkelsen som NIFU har gjort på oppdrag for Utdanningsdirektoratet, våren 2014. 

Spørreundersøkelsen blir gjennomført to ganger i året på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Resultatene gir Utdanningsdirektoratet nødvendig informasjon som brukes videre i oppfølgingen av viktige satsningsområder som Utdanningsspeilet og tilsynsvirksomhet.

Rapporten fra spørringen våren 2014 ble gjennomført med følgende tema:

1. Bedre læringsmiljø
2. Vurdering for læring
3. Læreplanene som styringsdokumenter
4. Etablering av læreplasser
5. Forsøket med praksisbrev - rapportering
6. Bruk av tolk i skolen
7. Nasjonale sentre

Dette er noen av funnene:

Skolene driver vanligvis lokalt læreplanarbeid årlig eller flere ganger i året. Det vanligste er at arbeidet med de lokale læreplanene foregår årlig. Dette gjelder for 40 prosent av skolene, mens arbeidet foregår oftere enn dette ved en av tre skoler.

Av de nasjonale sentrene er det lesesenteret, matematikksenteret og skrivesenteret som er de klart mest brukte. Vekten som er lagt på å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter, er nok en viktig forklaring for at det er nettopp disse sentrene som er de mest brukte.

82 prosent av skolene og 86 prosent av skoleeierne bruker fagstoff og nettressurser om bedre læringsmiljø som Utdanningsdirektoratet har lagt ut på sine nettsider.

Hva svarer Skole-Norge?