Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Trygt miljø (2)

Kor ofte har dette hendt barnet ditt på skolen i dette skoleåret:

Nokon gjorde narr av eller erta han/henne, slik at han/ho vart lei seg.

Svaralternativ: I det heile ikkje – Ein sjeldan gong – 2 eller 3 gonger i månaden – Omtrent 1 gong i veka – Fleire gonger i veka – Veit ikkje

Veit skolen kva som hende?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Følgde skolen opp dette?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Vart dette gjort på ein god måte?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

 

Kor ofte har dette hendt barnet ditt på skolen i dette skoleåret:

Han/ho vart halden utanfor.

Svaralternativ: I det heile ikkje – Ein sjeldan gong – 2 eller 3 gonger i månaden – Omtrent 1 gong i veka – Fleire gonger i veka – Veit ikkje

Veit skolen kva som hende?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Følgde skolen opp dette?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Vart dette gjort på ein god måte?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

 

Kor ofte har dette hendt barnet ditt på skolen i dette skoleåret:

Nokon spreidde løgner om han/henne.

Svaralternativ: I det heile ikkje – Ein sjeldan gong – 2 eller 3 gonger i månaden – Omtrent 1 gong i veka – Fleire gonger i veka – Veit ikkje

Veit skolen kva som hende?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Følgde skolen opp dette?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Vart dette gjort på ein god måte?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

 

Kor ofte har dette hendt barnet ditt på skolen i dette skoleåret:

Nokon trua han/henne.

Svaralternativ: I det heile ikkje – Ein sjeldan gong – 2 eller 3 gonger i månaden – Omtrent 1 gong i veka – Fleire gonger i veka – Veit ikkje

Veit skolen kva som hende?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Følgde skolen opp dette?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Vart dette gjort på ein god måte?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

 

Kor ofte har dette hendt barnet ditt på skolen i dette skoleåret:

Nokon slo, dytta, sparka eller heldt han/henne fast så han/ho vart redd.

Svaralternativ: I det heile ikkje – Ein sjeldan gong – 2 eller 3 gonger i månaden – Omtrent 1 gong i veka – Fleire gonger i veka – Veit ikkje

Veit skolen kva som hende?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Følgde skolen opp dette?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Vart dette gjort på ein god måte?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

 

Kor ofte har dette hendt barnet ditt på skolen i dette skoleåret:

Nokon kommenterte utsjånaden hans/hennar negativt på ein måte han/ho ikkje likte.

Svaralternativ: I det heile ikkje – Ein sjeldan gong – 2 eller 3 gonger i månaden – Omtrent 1 gong i veka – Fleire gonger i veka – Veit ikkje

Veit skolen kva som hende?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkj

Følgde skolen opp dette?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkj

Vart dette gjort på ein god måte?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje