Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Trygt miljø

Eg har inntrykk av at dei tilsette på skolen har klare forventningar til korleis elevane skal oppføre seg mot kvarandre.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at dei tilsette på skolen reagerer når nokon seier eller gjer noko ubehageleg mot ein elev.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt kan gjere feil, utan å bli gjort narr av i klassen.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt har nokre vaksne på skolen å prate med dersom han/ho har behov for det.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Er du fornøgd med skolehelsetenesta?

Svaralternativ: Svært fornøgd – Fornøgd – Ganske fornøgd – Litt fornøgd – Ikkje særleg fornøgd – Veit ikkje