Lærebedriftsundersøkelsen

I Lærebedriftundersøkelsen får lærebedriftene si sin mening om lærlings- og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Fylkeskommunene velger selv om de vil gjennomføre undersøkelsen blant lærebedriftene i sine fylker. 

Logg inn for å svare på Lærebedriftsundersøkelsen

Lærebedriftundersøkelsen blir sendt til lærebedrifter i fylker der fylkeskommunen har valgt å delta i undersøkelsen. Alle lærebedrifter oppfordres til å delta i undersøkelsen, da dette gir viktig informasjon om lærings- og arbeidsmiljøet i lærebedriften.

Når gjennomføres undersøkelsen?

Fylkeskommunene skal gjennomføre undersøkelsen i løpet av perioden 16. oktober til 23. desember.

Spørsmålene

Spørsmålene fra Lærebedriftsundersøkelsen.

Resultatene

Resultatene fra Lærebedriftundersøkelsen brukes av lærebedrifter, opplæringskontor, fylkeskommuner og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning.

Personvern

Lærebedriftsundersøkelsen er ikke anonymisert og skoleeier/fylkeskommune kan se navn og bedriftstilhørighet for alle respondenter. 

Utdanningsdirektoratet har delt behandlingsansvar for undersøkelsen med fylkeskommunene. Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven. Det er kun den behandlingsansvarlige som har tilgang på grunnlagsdataene. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!