Lærebedriftsundersøkelsen

I Lærebedriftundersøkelsen får lærebedriftene si sin mening om lærlings- og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Fylkeskommunene velger selv om de vil gjennomføre undersøkelsen blant lærebedriftene i sine fylker. 

Lærebedriftundersøkelsen blir sendt til lærebedrifter i fylker der fylkeskommunen har valgt å delta i undersøkelsen. Alle lærebedrifter oppfordres til å delta i undersøkelsen, da dette gir viktig informasjon om lærings- og arbeidsmiljøet i lærebedriften.

Årlig rapportering blir gjennomført høsten 2018 som egen undersøkelse, og er obligatorisk å svare på.

Når gjennomføres undersøkelsen?

Fylkeskommunene skal gjennomføre undersøkelsen i løpet av perioden 15. oktober til 20. desember.

Resultatene

Resultatene fra Lærebedriftundersøkelsen brukes av lærebedrifter, opplæringskontor, fylkeskommuner og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning.