Lærebedriftsundersøkelsen

Lærebedriftsundersøkelsen er nå lagt ned. Undersøkelsen ble gjennomført årlig fra 2016 til 2022.

Resultatene fra disse undersøkelsene vil være tilgjengelige i rapportportalen frem til 1. oktober 2023, for brukere med påloggingsrettigheter. Dersom dere ønsker å ha tilgang til resultatene etter denne datoen, må dere laste dem ned og lagre dem lokalt.

Udir vil lagre resultatene for mulig fremtidig forskning.

Lærlingundersøkelsen og Årlig rapportering vil fortsette å gi innsikt i hvordan lærlinger og lærekandidater opplever lærings- og arbeidsmiljøet i lærebedriften.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Lærebedriftsundersøkelsen er personvernforordningen (GDPR) art. 6 nr. 1 bokstav a og art. 9 nr. 2 bokstav a, som gjelder samtykke til behandling av personopplysninger.