Brukerstøtte Elevundersøkelsen

Her finner du brukerstøtte for Elevundersøkelsen. Denne tjenesten er laget for statsforvaltere, skoleeiere, skoleledere eller andre som skal administrere undersøkelsen.

Hva trenger du help til?

Resultatvisninger Elevundersøkelsen

Har du tekniske utfordringer med å logge inn eller se resultater for Elevundersøkelsen?
Her kan du melde inn feil eller spørsmål.
Alternativt kan du ringe Udir på tlf: 23 30 12 00 eller sende e-post til brukerundersokelser@udir.no

Administrering og gjennomføring av Elevundersøkelsen

Har du tekniske utfordringer med administrering eller gjennomføring av Elevundersøkelsen?  
Her kan du melde inn feil eller spørsmål.

Alternativt kan du ringe Udir på tlf: 23 30 12 00 eller sende e-post til brukerundersokelser@udir.no

Tilgangsstyring i Altinn

Dersom du har spørsmål knyttet til tilgangsstyring i Altinn eller trenger brukerstøtte til dette, kan du kontakte Altinn.