Deltagelse i opplæringen når eleven har standpunktkarakter

Eleven behøver ikke følge opplæringen når han eller hun har standpunktkarakter i faget fra før. Eleven har imidlertid ikke fri de aktuelle timene, men må få et opplegg og tilsyn på skolen.

Gjelder

Utgangspunktet er at for elever som skifter skole gjelder den vedtatte timefordelingen for den skolen de til enhver tid går på, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-5. Elever som har standpunktkarakter i et fag fra fraflyttingsskolen har fått en sluttvurdering i faget og eleven behøver derfor ikke følge opplæringen i faget. Eleven har imidlertid ikke fri de aktuelle timene, men må få et opplegg og tilsyn på skolen.

Det er ikke mulig å ta fag i grunnskolen som privatist.

Regelverket gir imidlertid mulighet til å ta fag på videregående nivå i grunnskolen, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-14.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}