Deltagelse i opplæringen når eleven har standpunktkarakter

Utgangspunktet er at for elever som skifter skole gjelder den vedtatte timefordelingen for den skolen de til enhver tid går på, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-5. Elever som har standpunktkarakter i et fag fra fraflyttingsskolen har fått en sluttvurdering i faget og eleven behøver derfor ikke følge opplæringen i faget. Eleven har imidlertid ikke fri de aktuelle timene, men må få et opplegg og tilsyn på skolen.

Det er ikke mulig å ta fag i grunnskolen som privatist.

Regelverket gir imidlertid mulighet til å ta fag på videregående nivå i grunnskolen, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-14.