Privat hjemmeundervisning Udir-5-2013

Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen.

NB! Privatskolelova er endret til friskolelova.

Endret 21.09.2020: I fotnote 5 ble "Forskrift til opplæringsloven § 3-1 annet ledd" endret til " Forskrift til opplæringsloven § 3-1 tredje ledd" som følge av endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3. 

Innhald

Del I Gjennomføring og opplæring

Del I Gjennomføring og opplæring

Del I Gjennomføring og opplæring

Del I Gjennomføring og opplæring

Del II Tilsyn mv.

Del II Tilsyn mv.

Del II Tilsyn mv.

Del II Tilsyn mv.

Del II Tilsyn mv.

Del II Tilsyn mv.

Del III Andre forhold

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}