Bokmål og nynorsk i grunnskolen

2 Den muntlige delen av opplæringen

Den muntlige delen av opplæringen er ikke avhengig av skolens hovedmål. I den muntlige opplæringen kan elevene og undervisningspersonalet velge fritt hvilke talemål de vil bruke. Undervisningspersonalet og skoleledelsen skal likevel i størst mulig grad skal ta hensyn til elevens talemål ved valg av ord og uttrykk i den muntlige opplæringen, jf. opplæringsloven § 2-5 andre ledd.