Kan fosterforeldre kan melde skolemiljøsak etter opplæringsloven?

Fylkesmannen i Finnmark har stilt spørsmål om fosterforeldre kan melde en skolemiljøsak etter opplæringsloven(oppll.) § 9 A- 6 når barneverntjenesten har overtatt omsorgen for et barn.

Gjelder

Hvilke avgjørelser fosterforeldre kan ta etter en omsorgsovertakelse er belyst i forarbeidene til oppll. § 15-6.

Der fremgår det at det må avklares mellom fosterhjemmet/barneverninstitusjonen og barneverntjenesten hva fosterhjem eller barneverninstitusjon i praksis kan ta stilling til.

Denne avgjørelsen må tas i den enkelte sak og ut fra hva som er til barnets beste.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}