Beviskrav i håndteringen av skolemiljøsaker

Kunnskapsdepartementet har avklart dette i tolkningsuttalelse datert 25.10.2019.

Vedlagt er Utdanningsdirektoratets spørsmål med utredning og Kunnskapsdepartementets tolkningsuttalelse.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}