Beviskrav i håndteringen av skolemiljøsaker

Kunnskapsdepartementet har avklart dette i tolkningsuttalelse datert 25.10.2019.

Vedlagt er Utdanningsdirektoratets spørsmål med utredning og Kunnskapsdepartementets tolkningsuttalelse.

Utdanningsdirektoratet har bedt Kunnskapsdepartementet avklare hvilket beviskrav som gjelder når fylkesmannen skal vurdere skolemiljøsaker der det blir hevdet at det har skjedd svært alvorlige eller straffbare hendelser.