Avklaring av aktivitetsplikten for helsesøstre, bussjåfører og ansasatte i PPT

Utdanningsdirektoratet har i et brev til Kunnskapsdepartementet bedt om å avklare om helsesøster på skolen, ansatte i PPT og bussjåfør på skolebussen er omfattet av aktivitetsplikten i opplæringsloven § 9 A-4.

  • Departementet er enig med direktoratet i at helsesøster på skolen er omfattet av aktivitetsplikten, men at varslingsplikten er begrenset av taushetsplikten han eller hun har etter helsepersonelloven.
  • Departementet enig med direktoratet i at ansatte i PPT er omfattet av aktivitetsplikten i § 9 A-4.
  • Bussjåfører i tjeneste på skolebuss/skoleskyss anser departementet at disse ikke er omfattet av aktivitetsplikten, med mindre de også har en annen rolle ved skolen og denne rollen omfattes.

Gjelder

Hvem som faktisk omfattes av aktivitetsplikten beror på en tolkning av ordlyden «alle som arbeider på skolen».

Elever som er på vei til skolen

Når elevene er på skoleveien gjelder ikke rettighetene og pliktene i §§ 9 A-2 og 9 A-4. Skolenes ordensreglement kan imidlertid regulere også forhold på skoleveien.

Departementet har også tatt med i vurderingen at sjåfører på skolebuss eller annen skoleskyss regelmessig er ansatt i et ruteselskap for å føre kjøretøy og drive persontransport, og følger egne regler og retningslinjer for dette.

På bakgrunn av dette mener departementet at bussjåfører ikke er omfattet av aktivitetsplikten i § 9 A-4.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}