Endringer i faget kroppsøving Udir–8–2012

Utgått

4.6 Privatisteksamen

Den som er elev ved fristen for oppmelding til privatisteksamen, kan ikke melde seg som privatist til eksamen i faget, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-27 tredje ledd. Dersom en heltidselev ønsker å ta privatisteksamen i kroppsøving, må eleven melde seg av faget som elev og endre sin status slik at hun eller han ikke lenger er heltidselev, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-2. Om rektor tillater at en elev endrer sin status, er et inntaksspørsmål og regulert av inntaksbestemmelsene i kapittel 6. Dette er ikke et spørsmål som er regulert i bestemmelsene om individuell vurdering.

En deltidselev i videregående opplæring som har bestått faget kroppsøving som privatist, vil få faget godkjent, jf. § 1-16 første ledd. Konsekvensen er at eleven har sluttvurdering i kroppsøving og skal dermed ikke følge opplæringen i faget. Eksamen som privatist er likeverdig med standpunktkarakter for elever.

For privatister er eksamensformen en lokalt gitt muntlig-praktisk eksamen.