Valfag på ungdomstrinnet Udir-7-2012

Utgått

Endringar i fag- og timefordelinga for elevar på 8. trinn frå skoleåret 2012/2013

Oversikta nedanfor viser ei ny fag- og timefordeling for 8. trinn frå skoleåret 2012/2013, og for heile ungdomstrinnet når valfaga er fullt innførte for 8.–10. trinn (skoleåret 2014-15). Den noverande fag- og timefordelinga finst i Udir-1-2012 vedlegg 1: Fag- og timefordelinga i grunnopplæringa - Kunnskapsløftet.

 Ordinær fag- og timefordeling for 8. årstrinn frå 2012/2013

Elevar med teiknspråk som førstespråk for 8. årstrinn frå 2012/2013

Fag Samla timetal 8.-10. årstrinn

Samla timetal 8.-10. årstrinn

RLE 153 153
Norsk 398  
Norsk som teiknspråk - 678
Matematikk 313 313
Naturfag 249 249
Engelsk 222 222
Framandspråk/språkleg fordjuping 222 222
Samfunnsfag 249 249
Kunst og handverk 146 146
Musikk 83 83
Mat og helse 83 83
Kroppsøving 223 223
Utdanningsval 110 109
Valfag* 171* 171*

* Timetalet i valfag skal fordelast med 57 timar på 8. trinn, 57 timar på 9. trinn og 57 timar på 10. trinn.