Organisering av elevene

Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder om organisering av elever i grupper, jf. opplæringsloven § 8-2.

Veilederen skal bidra til en klarere forståelse av reglene som grunnlag for det skjønnet som lærere og skolen i fellesskap må utøve i skolehverdagen.