Organisering av elevene

Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder om organisering av elever i grupper, jf. opplæringsloven § 8-2.

Gjelder

Veilederen skal bidra til en klarere forståelse av reglene som grunnlag for det skjønnet som lærere og skolen i fellesskap må utøve i skolehverdagen.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}