Sykdom i læretiden

​Høyesterett avsa 19. november 2015 en dom som gjelder lærling og lærlingetid, jf. opplæringsloven § 4-2.

Saken er en konflikt mellom en tidligere lærling i ambulansefaget og et helseforetak. Bedriften ønsket ikke å forlenge læretiden etter at lærlingen hadde hatt et syv måneder langt sykefravær.

Høyesterett kom til at bedriften ikke hadde noen plikt etter opplæringsloven til å la lærlingen fullføre når kontrakten og arbeidsavtalen hadde løpt ut.

Det er fylkeskommunen som har ansvar for å finne ny læreplass, ikke bedriften.