Pensjon til private barnehager

Tolkningsuttalelsen omhandler beregning av pensjonspåslag, premiefond, reforhandling av pensjonsavtaler, om kommunen kan kreve pensjonsavtalen utlevert og hva som er grunnen til at pensjonsutgifter fra to år tilbake i tid benyttes i beregningen av om barnehagen har vesentlig høyere pensjonsutgifter.

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}