Kapitaltilskudd til barnehage som flytter

Kommunen skal gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager etter forskriften § 6 første ledd. Dette gjelder både barnehager som eier lokalene sine og barnehager som leier lokaler.

Kravet til at det opprettes nye plasser for å utløse høyere kapitaltilskudd gjelder der barnehagen bygger om eller renoverer, og ikke der det opprettes en ny barnehage i barnehagelovens forstand.

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}