Refusjon for barn i kommunale barnehager

Vi har 27. januar 2016 besvart spørsmål om refusjon for barn i kommunale barnehager og om refusjonsbeløpet skal tas med i beregningsgrunnlaget for tilskudd til private barnehager. Reglene om refusjon i forskrift om tildeling av tilskudd gjelder kun for private barnehager, men kommunene står fritt til å inngå avtaler om refusjon for gjestebarn. Dette vil imidlertid ikke være omfattet av forskriftens regler. Refusjonen påvirker ikke finansieringen av de private barnehagene i kommunen.

Les svaret til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder her.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}