Politiattest ved godkjenning av barnehage

Utdanningsdirektoratet har svart på et spørsmål fra Fylkesmannen i Agder om politiattest ved godkjenning av barnehage. 

Fylkesmannen spør om hvilke krav de kan sette til at barnehagemyndigheten skal innhente attest for eier av barnehagen, eier av lokalet osv., jf. forskrift om politiattest i barnehager § 6.

I forskriften § 6 første ledd sies det:

«Kommunen skal ved godkjenning av barnehagen innhente politiattest fra eier av barnehagen, eier av barnehagens lokaler og deres familiemedlemmer, hvis vedkommende har mulighet til å være i direkte kontakt med barna i barnehagen.»

I merknadene til bestemmelsen fremkommer det at kommunen kun skal

«kreve attest fra en eller flere av disse personene, hvis vedkommende har mulighet til å være i direkte kontakt med barna i barnehagen [...] Bestemmelsen må ses i sammenheng med barnehageloven § 19 andre ledd og forskriften § 2 andre ledd. Det avgjørende er om oppholdet eller innflytelsen gir vedkommende mulighet til å være i direkte kontakt med barna».

Dette innebærer at attest kun skal innhentes fra personer som har mulighet til å være i direkte kontakt med barna. Dersom eier av barnehagen skal arbeide i barnehagen, må attest innhentes. Dersom eier av barnehagen er en juridisk person, for eksempel et selskap, skal attest innhentes dersom personene bak selskapet har mulighet til å være i direkte kontakt med barna. Det samme gjelder for kommunen, dersom den ansvarlige i barnehagemyndigheten har mulighet til å være i direkte kontakt med barna, skal attest innhentes.

Vår referanse: 2018/21935