Spørsmål om tolkning av barnehageloven § 19 g

Tolkningsuttalelsen besvarer blant annet spørsmål om barnehageloven § 19 g er en rettighet på lik linje med § 19 a.

Tolkningsuttalelsen besvarer spørsmål om barnehageloven § 19 g er en rettighet på lik linje med § 19 a, om økonomi kan være en del av begrunnelsen i vedtak etter § 19 g og om kommunene kan kreve søknad som grunnlag for å gi tilrettelegging

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}