Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne

Kunnskapsdepartementet har besvart spørsmål fra PBL om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne.

I brevet sier Kunnskapsdepartementet at det er uklarheter knyttet til forståelsen av reglene om spesialpedagogisk hjelp og da særlig skillet opp mot kommunens plikt til å tilrettelegge barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne. Departementet sier at de på bakgrunn av dette vil be Udir om å oppdatere veilederen om spesialpedagogisk hjelp. Vi vil, i samsvar med departementets uttalelse i brevet, oppdatere veilederen.

Gjelder

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}