Spesialdietter i barnehagen

Vi har 23. januar 2018 besvart spørsmål om barnehageloven § 19 g og spesialdietter i barnehagen. Les vårt svar til Fylkesmannen i Østfold her.

Gjelder barnehageloven § 19 g

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 11 (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928)

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}