Kommunens ansvar etter § 19 g

Vi har besvart spørsmål om hvilken kommune som er ansvarlig for å fatte vedtak og betale for tilretteleggingen når barnet går i barnehage i en annen kommune enn bostedskommunen. Les vårt svar til Fylkesmannen i Hordaland her.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}