Godkjenning av barnehage og avkortning av arealet

Tolkningsuttalelsen besvarer spørsmål om kommunene kan foreta en skjønnsmessig avkortning av barnehagens areal eller om det er slik at kommunen enten må finne at arealet er eller ikke er egnet.

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}