Bilder ved mistanke om overgrep

Dersom en barnehageansatt mener at det er behov for å ta bilder for å dokumentere mulig overgrep, vil det sannsynligvis bety at den ansatte har grunn til å tro at barnet blir mishandlet, eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. I så fall har den ansatte plikt til å ta kontakt med barnevernet eller politiet.

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}