Barn i fosterhjem – spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging av barnehagetilbudet

Vi har 27. november 2017 besvart et spørsmål om hvilken kommune som har ansvar for fosterhjemsplasserte barn når det gjelder tilrettelegging etter barnehageloven § 19 g og når det gjelder spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19 a.

For barn, som er plassert i fosterhjem og som har behov for spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19 a, er det gitt særregler om hvilken kommune som har ansvaret i forskrift om ansvar for spesialpedagogisk hjelp. Det fremkommer i § 3 at det er omsorgskommunen som har det økonomiske ansvaret for barn som er plassert i fosterhjem. Omsorgskommunen skal også fastsette omfanget av hjelpen og fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

For barn, som er plassert i fosterhjem og som har behov for tilrettelegging etter barnehageloven § 19 g, er det bostedskommunen som er ansvarlig for tilretteleggingen. Det er ikke gitt tilsvarende regler, som for spesialpedagogisk hjelp, når det gjelder fordeling av ansvar for fosterhjemsplasserte barn som har behov for tilrettelegging i barnehagen. Det er da den kommunen barnet faktisk bor i, som vil være den kommunen fosterhjemmet ligger i, som er ansvarlig for å tilrettelegge barnehagetilbudet etter § 19 g. Dette vil være samme kommunen som er ansvarlig for å tilby barnehageplass etter § 8.