Veileder for utforming av barnehagens utearealer

Denne veilederen er et hjelpemiddel for alle som er involvert i planlegging og
etablering av barnehager, og eiere som ønsker å forbedre og utvikle utearealene sine.