Veileder: Helse, miljø og trivsel i barnehagen

Kunnskapsdepartementet har gitt ut en brosjyre om helse, miljø og trivsel i barnehagen. 

Barnehagene i Norge har høy kvalitet og er gode steder å være for barn. Det kan likevel forekomme forhold som kan og bør forbedres i mange barnehager. Dette kan enten være fordi et barn har spesielle behov som for eksempel støvallergi, ulike former for matallergi eller at det har utviklet seg uheldige omgangsformer der noen føler seg krenket og mobbet.

Her kan ansatte i barnehager, kommuner og foreldre finne informasjon om ansvar, krav og eksempler på henvendelser og klager fra foreldre.