Rundskriv F-08-06: Barnehageloven med forskrifter og Kunnskapsdepartementets merknader

Gjelder

Innholdet i rundskrivet

Hele rundskrivet finner du i pdf-versjon nederst på siden.

Del 1: Barnehageloven
Del 2: Forskriftene til barnehageloven
Del 3: Merknader til barnehageloven
Del 4: Merknader til forskriftene til barnehageloven 
Del 5: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Del 6: Vedlegg