Kapitaltilskudd - små og store barn

Svarer på spørsmål om hvordan fordelingen av store og små barn skal være, dersom en barnehage har fått et nytt areal som oppfyller kriteriene for å få høyere sats for kapitaltilskudd og også har et gammelt areal som kun har krav på lavere sats.

En barnehage kan ha krav på høyere tilskudd for deler av arealet etter forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 6 Normalt er det barnehagen som er nærmest til å vite hvordan arealene blir benyttet og kommunen må legge til grunn det barnehagen sier om fordelingen av små og store barn.

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}