Krav til antall barn i familiebarnehager

Antall barn i en gruppe i en familiebarnehage med barn både over og under tre år, må vurderes på bakgrunn av antall barn under tre år i hver enkelt gruppe. Dersom hver enkelt gruppe har et flertall av barn under tre år, må hver enkelt gruppe reduseres.

Gjelder

Vi har i redegjort nærmere for hvilke krav som stilles til antall barn i familiebarnehager.Vi har fått spørsmål om hvor mange barn som kan være i doble grupper når gruppene har barn både over og under tre år.

Barn over tre år

Et hjem kan maksimalt godkjennes for fem barn over tre år. Hjemmet kan godkjennes for dobbel gruppe med maksimalt ti barn over tre år, dersom hjemmet er egnet for det. Antallet barn må reduseres, dersom flertallet av dem er under tre år. Hvor mange barn kommunen kan tillate i sin godkjenning av familiebarnehagen er regulert i forskrift om familiebarnehager § 4. 

Barn under tre år

Når barna er under tre år, må antall barn som kan være til stede samtidig reduseres. Dette betyr at en enkel gruppe maksimalt kan ha fire barn under tre år. En dobbel gruppe kan maksimalt ha åtte barn under tre år. Det sier Kunnskapsdepartementet i rundskriv F-08/2006 i tilknytning til § 4 andre ledd.

Grupper med barn både over og under tre år 

Om barnehagen må redusere antall barn, må vurderes på bakgrunn av antall barn under tre år i hver enkelt gruppe. Dersom hver enkelt gruppe har et flertall av barn under tre år, må hver enkelt gruppe reduseres.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}