Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Gjelder

Vi har fått spørsmål om avklaringer av forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 femte ledd.

Inntektsøkning er ikke omfattet av «vesentlig og varig endring» i inntekt

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 omhandler moderasjonsordninger. Femte ledd omhandler hvilken dokumentasjon som skal legges ved søknaden og lyder:

Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Les vårt svar til Skedsmo kommune.pdf

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}