Endring i inntektssituasjonen i løpet av barnehageåret

Vi har svart på en henvendelse fra Fylkesmannen i Rogaland om endring av foreldrenes inntektssituasjon i løpet av barnehageåret. Fylkesmannen viser til at merknaden til forskriften § 3 fjerde ledd ikke sier noe om situasjonen der foreldrene i løpet av barnehageåret får endringer i inntektssituasjonen og spør om vedtaket alltid skal gjelde ut barnehageåret eller om kommunen kan ta forbehold om endringer i løpet av året i sitt vedtak. Les svaret til Fylkesmannen her.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}