Kravet til pedagogisk veiledning i familiebarnehager

I familiebarnehager kan det maksimalt være 30 barn per barnehagelærer som gir pedagogisk veiledning. Disse reglene er forskjellige fra reglene for ordinære og åpne barnehager.

Gjelder

Vi har svart på en henvendelse om pedagogkravet i familiebarnehager, og hvilken betydning Kunnskapsdepartementets og våre presiseringer av pedagognormen har for familiebarnehager.

30 barn per barnehagelærer

Kravet til pedagogisk bemanning i familiebarnehager er at det maksimalt kan være 30 barn per barnehagelærer som gir pedagogisk veiledning. Det følger av forskrift om familiebarnehager § 6. Disse reglene er annerledes enn for ordinære og åpne barnehager.

Familiebarnehagene kan beregne prosentvis andel veiledningsressurs ut i fra antall barn i barnehagen. En barnehage med for eksempel 15 barn, kan ansette en barnehagelærer i 50 % prosent stilling. En barnehagelærer kan være pedagogisk veileder for flere enkeltstående barnehager.

Antall barn, ikke plasser

Ved beregningen av veiledningsressursen må barnehagen ta utgangspunkt i antall barn i barnehagen, og ikke plasser. Dette er som i ordinære barnehager. Det er kun i forbindelse med godkjenningen etter barnehageloven § 6 bokstav b, at det kan legges til grunn at to barn med deltidsplass kan regnes som ett barn dersom de ikke er til stede samtidig.

Mer om pedagogisk bemanning i barnehager

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}