Skoleskyss

3. Funksjonshemming

Elever med funksjonshemninger, som har behov for skyss, har rett til gratis skyss

  • mellom hjem og skole
  • til og fra skolefritidsordningen
  • dersom de har behov for å reise hjem før skoledagen er over

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for skyss til og fra skolen. 

Reisefølge

Elever som ikke kan reise alene, har rett på reisefølge. Hvis elevene har behov for det, har de også rett til tilsyn hvis de må vente før eller etter skolen. 

Delt bosted

Elever kan ha rett til skyss selv om de har delt bosted. Dette vurderes for hvert av hjemmene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!