Gratisprinsippet i skolen

Elever i videregående har rett til å få gratis lærebøker og andre trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr.

Fylkeskommunen kan kreve at elever dekker enkelte kostnader. Dette kan være utgifter til bærbar PC, kalkulator, kladdebøker og nødvendig klær og utstyr. Lånekassen har et utstyrsstipend som alle elever i videregående kan søke. Stipendet skal bidra til å dekke utgiftene som fylkeskommunen kan pålegge elevene.

PC

Fylkeskommunen kan kreve en årlig egenandel når de har kjøpt inn bærbare datamaskiner til elevene. Egenandelen kan ikke settes høyere enn minstesatsen i Lånekassens utstyrsstipend, og elevene skal få datamaskinen etter endt opplæring. Skolene kan også inngå ulike leie- eller leasingavtaler der elevene ikke beholder datamaskinen etter endt skolegang.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!