Gratisprinsippet i skolen

Alle kommuner må tilby leirskoleopphold eller annen skoletur som en del av grunnskoleopplæringen.

  • turen må ha en varighet på minst tre overnattinger
  • flere av aktivitetene på turen skal være opplæring.
  • tilbudet skal være gratis og alle elever skal ha mulighet til å delta på lik linje, uavhengig av økonomisk bakgrunn.

Elever og foreldre skal ikke behøve å samle inn penger til slike turer ved eksempelvis kakesalg og dugnader.

Skolen kan ikke kreve betaling for kost og losji av elevene. Dette skal dekkes av kommunen. 

Hvis turen er delvis lagt til skoletiden og delvis til fridager, kan skolen velge å ta betalt for den delen som foregår på fridager. Skolen må da legge til rette for at de mulig for eleven å kun delta på skoledagen, for eksempel med transport.

Ulykkesforsikring

Skoleeier er ansvarlig for å ha ulykkesforsikring for alle elevene som drar på leirskole.Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!