Svar på oppdrag 2022-027 om fravær i grunnskole og videregående skole

Svar til Kunnskapsdepartementet på oppdrag 2022-027