Studiepermisjon til videreutdanning i kvensk eller finsk for grunnskolen

Tilskuddsordningen for videreutdanning i kvensk eller finsk for grunnskolen skal bidra til å styrke grunnskolelæreres kompetanse i kvensk eller finsk.

Hvem kan motta tilskudd?

  • Kommuner i Troms og Finnmark

Om ordningen

Opplæringsloven § 2-7 sier at når minst tre elever med kvensk/norskfinsk bakgrunn ved grunnskoler i Troms og Finnmark krever det, har elevene rett til opplæring i kvensk eller finsk. Omfanget av opplæringen i tid og innholdet i opplæringen er fastsatt i forskrifter etter §§ 2-2 og 2-3 i opplæringsloven.

Tilskuddsordningen for videreutdanning i kvensk eller finsk for grunnskolen skal bidra til å styrke grunnskolelæreres kompetanse i kvensk eller finsk.

Som skoleeier kan du få innvilget refusjon for lønnsutgifter til lærer som får studiepermisjon til videreutdanning i kvensk eller finsk for grunnskolen.

Lov og regelverk

Opplæringsloven § 2-7

1. Før du mottar tilskudd

Hvis du er kommune i Troms eller Finnmark, som gir opplæring i kvensk eller finsk i grunnskolen, kan du som skoleeier sende søknad til Fylkesmannen i Troms og Finnmark om tilskudd til læreres videreutdanning i kvensk eller finsk for grunnskolen.

Du kan som skoleeier få tilskudd til å gi lærer studiepermisjon i inntil ett år.

For at du kan motta tilskudd, må:

  • lærerens videreutdanning gi kompetanse i kvensk eller finsk
  • læreren ha forpliktet seg overfor deg som skoleeier, til å oppfylle kravet om bindingstid
  • lærerens bindingstid utgjøre det dobbelte av studiepermisjonstiden, men minimum ett år

Du har anledning til å søke om tilskudd for lærer som også tidligere har hatt studiepermisjon for videreutdanning i kvensk eller finsk for grunnskolen. Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, kan du ta kontakt med Fylkesmannen i Troms og Finnmark som forvalter tilskuddsordningen.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet beregnes med utgangspunkt i grunnlønnen som læreren skal ha etter endt utdanning.

Hvis du får innvilget tilskudd, skal du som skoleeier betale læreren lønn i studiepermisjonstiden. Du må dekke sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg til læreren utover innvilget tilskuddsbeløp. Fylkesmannen fastsetter tilskuddet.

3. Dette må du rapportere

Fylkesmannen fastsetter rapporteringskravene for tilskudd.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!