Studiepermisjon til videreutdanning i kvensk eller finsk for lærere i grunnopplæringen

Tilskuddsordningen for videreutdanning i kvensk eller finsk for grunnopplæringen skal bidra til å styrke lærernes kompetanse i kvensk eller finsk.

Hvem kan motta tilskudd?

  • Kommuner, fylkeskommuner og statlige skoler i grunnopplæringen
  • Frittstående grunnskoler og videregående skoler som er godkjent etter friskoleloven

Om ordningen

Opplæringsloven § 2-7 sier at når minst tre elever med kvensk/norskfinsk bakgrunn ved grunnskoler i Troms og Finnmark krever det, har elevene rett til opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk. Omfanget av opplæringen i tid og innholdet i opplæringen er fastsatt i forskrifter etter §§ 2-2 og 2-3 i opplæringsloven.

Tilskuddsordningen skal bidra til at lærere i grunnskoler eller videregående skoler får studiepermisjon til videreutdanning i kvensk eller finsk.

Som skoleeier kan du få innvilget refusjon for lønnsutgifter til lærer som får studiepermisjon til videreutdanning i kvensk eller finsk.

Lov og regelverk

Opplæringsloven § 2-7

1. Før du mottar tilskudd

Hvis du er skoleeier som gir opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk, kan du sende søknad til Statsforvalteren i Troms og Finnmark om tilskudd til læreres videreutdanning i kvensk eller finsk. 

Du kan som skoleeier få tilskudd til å gi lærer studiepermisjon i inntil ett år.

For at du kan motta tilskudd, må:

  • lærerens videreutdanning gi kompetanse i kvensk eller finsk
  • læreren ha forpliktet seg overfor deg som skoleeier, til å oppfylle kravet om bindingstid
  • lærerens bindingstid utgjøre det dobbelte av studiepermisjonstiden, men minimum ett år

Du har anledning til å søke om tilskudd for lærer som også tidligere har hatt studiepermisjon for videreutdanning i kvensk eller finsk for grunnskolen. Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, kan du ta kontakt med Statsforvalteren i Troms og Finnmark som forvalter tilskuddsordningen.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet beregnes med utgangspunkt i grunnlønn for adjunkt med 10 års ansiennitet.

Hvis du får innvilget tilskudd, skal du som skoleeier betale læreren lønn i studiepermisjonstiden. Du må dekke sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg til læreren utover innvilget tilskuddsbeløp. Statsforvalteren fastsetter tilskuddet.

3. Dette må du rapportere

Statsforvalteren fastsetter rapporteringskravene for tilskudd.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!