Språkprofil

Her finner du Udirs retningslinjer for hvordan vi skal skrive tekster. Når vi skriver tydelig og enkelt, hjelper det brukerne våre med å løse oppgavene sine.

Slik skal vi skrive i Udir

Vi skal ikke gjemme oss bak uklart og byråkratisk språk, men være tydelige på oppgaver, ansvar og myndighet. Vi skal ta leserne våre på alvor og skrive slik at de raskt kan forstå og bruke tekstene våre. Kommunikasjonen vår skal vise at vi er tydelige, modige og empatiske.

Vi har fem huskeregler for å skrive klare og enkle tekster. Les gjennom teksten din, og se om du kan svare ja på spørsmålene i huskelisten.

 

Tips til deg som skriver

Når du er ferdig med teksten, bør du alltid lese gjennom en gang til. Les sakte og gjerne høyt, da merker du fort hvor flyten stopper.

Er det noen setninger eller partier som er vanskelige å få gode? Noen ganger er det enklere å skrive på nytt enn å omformulere.

Det er lett å se seg blind på sin egen tekst. Du bør derfor få en kollega til å lese den, for å oppdage ting du ikke ser selv. Be gjerne kollegaen om å se etter konkrete ting:

  • Hvordan er rekkefølgen i teksten?
  • Kan du si ifra om det er noen tunge eller uklare setninger?
  • Er mellomoverskriftene en oppsummering av det viktigste innholdet?
  • Er det noe du ikke forstår eller som ikke er godt nok forklart?

Helt til sist bør du eller noen andre lese korrektur. Tastefeil sniker seg inn overalt.

Her får du språkhjelp

Ordbøkene
Punktlister
Forkortelser
Stor eller liten forbokstav
Tall, tid og dato
Lovhenvisninger
Komma

Språkloven

Språkrådet: bruk av nynorsk og bokmål i det offentlige
Lovdata: Språkloven