1. Direktør
  1. Stab for kommunikasjon
  1. Divisjon for kunnskap og teknologi
   1. Avdeling for digitale fellesløsninger 1
   2. Avdeling for digitale fellesløsninger 2
   3. Avdeling for forskning og internasjonale studier
   4. Avdeling for statistikk og dataforvaltning
   5. Avdeling for rettferdsvederlag og fagopplæring
  2. Divisjon for læring og vurdering
   1. Avdeling for læreplan videregående opplæring 1
   2. Avdeling for læreplan videregående opplæring 2
   3. Avdeling for prøve- og eksamenstjenesten
   4. Avdeling for rammeplan barnehage og læreplan grunnskole
  3. Divisjon for kompetanseutvikling
   1. Avdeling for barnehage- og skolemiljø
   2. Avdeling for barnehage- og skoleutvikling
   3. Avdeling for digitale tjenester
   4. Avdeling for inkludering og pedagogisk støtte
   5. Avdeling for videreutdanning og lærerutdanning
  4. Divisjon for regelverk og tilskudd
   1. Avdeling for barnehageloven og etatsstyring
   2. Avdeling for internjuridiske tjenester og private skoler
   3. Avdeling for opplæringsloven
   4. Avdeling for tilskuddsforvaltning
   5. Avdeling for tilsyn
   6. Avdeling for økonomisk tilsyn private barnehager
  5. Divisjon for administrasjon
   1. Avdeling for dokumentasjon og arkiv
   2. Avdeling for HR
   3. Avdeling for IKT drift
   4. Avdeling for økonomi