Høring - Endringer i fraværsreglene i videregående skole

Denne høringen gjelder reglene om fravær i videregående skole i ny forskrift til opplæringsloven og ny forskrift til privatskoleloven. Høringsfristen er 08.04.2024, og høringen er åpen for alle.

Høringen inneholder Utdanningsdirektoratets vurderinger og forslag til endringer i reglene om fraværsgrensen og føring av fravær i videregående skole, med tillegg av enkelte spørsmål og problemstillinger som departementet har bedt om at høres. Departementet har ikke tatt endelig stilling til forslaget.

Gå til høringen