E-poster fra Utdanningsdirektoratet

Vi sender ut viktig og nødvendig informasjon på e-post. Adresselistene for slike utsendinger blir hentet fra våre registre for skoler, barnehager og opplæringskontorer.

På siden «Siste nytt» kan du følge med på nye publiseringer på udir.no

Vi sender ikke ut nyhetsbrev om oppdateringer eller nye publiseringer på udir.no

Udir sender e-poster til enheter

Vi sender ut viktig og nødvendig informasjon på e-post, om blant annet endringer i regelverk, høringer, viktige frister og informasjon om prøver og eksamen.

Adresselistene for utsendingene blir hentet fra de nasjonale registrene for skoler, barnehager, og opplæringskontorer, og også fra GSI og tjenestene våre for gjennomføring av eksamen og prøver.

Dere må selv passe på at adressene som er registrert i registrene til enhver tid er korrekte, og oppdatere adressene ved endringer. For å oppdatere må du logge deg på det nasjonale registretet som passer, enten for skolerbarnehager, eller opplæringskontorer.

De nasjonale registrene utveksler informasjon med Virksomhets- og Foretaksregisteret (SSB) og Enhetsregisteret ved Brønnøysund. Du kan også endre informasjon i disse registrene.

Udir sender ut e-post til adressene som er registert for hver enhet, som for eksempel barnehager, kommuner, fylkeskommuner, skoler og opplæringskontorer. Adressene blir hentet automatisk fra registrene, vi har ingen manuell liste som det er mulig å melde seg på for å motta e-poster fra oss. 

Unngå personlige adresser i registrene

Vi anbefaler alle å registrere e-postadresser som ikke er personlig i registrene, for eksempel post(a)skole.no eller styrer(a)barnehage.no. På den måten er dere sikre på at nødvendig informasjon kommer frem til dere også ved for eksempel sykdom, ferie, permisjon eller jobbskifte.

Varslinger om regelverkstolkninger

Du kan melde deg på e-postvarslinger for regelverkstolkninger fra udir.no. For denne tjenesten kan du bruke enten e-postadressen til enheten, eller en personlig adresse.

Meld deg på varslinger om regelverkstolkninger (scroll ned på siden)