Veidrifts- og veivedlikeholdsfaget (VOV03‑01)
Kjerneelementer

Kontroll av veier

Vedlikehold av vei

Helse miljø og sikkerhet