Veidrifts- og veivedlikeholdsfaget (VOV03‑01)
Fagets relevans og sentrale verdier