Veidrifts- og veivedlikeholdsfaget (VOV03‑01)
Vurderingsordning

Sluttvurdering