Aktijvuoda buojkulvisá

Tjielggidus

Máhtudakulme

 • gåvvidit
  ietjas nanos bielijt ja ulmusjvuodav ja berustimijt, ja buktet vuojnnet dájt oahppo- ja virggesávadusáj ja iellembierggima gáktuj
 • tjoahkkit, analysierit
  ja ávkástallat diedojt oahpoj ja bargoj birra
 • åtsådit
  oahppovejulasjvuodajt iesjguhtik láhkáj, ja tjielggit iesjguhtiklágásj oahpposuorgijt ja makkir virggesuorgijda da máhtti doalvvot
 • åttjudit máhtov barggoiellema birra gå gæhttjaladdá ja åtsåt ja reflektieri gåktu guoddelisvuoda mihttomiere, konjunktuvra ja teknologijja vájkkudi barggomárnánij, virgijda ja barggovuogijda
 • dágástallat ålggodisvuoda vájkkudusájt ja dádjadit
  bargo økonåvmålasj ja sosiála árvov indivijda ja sebrudagá dásen
 • tjielggit mij ja gut máhttá karrierraválljimij vájkkudit, ja majt dat merkaj ietjas válljimijda
 • åtsådit
  ja árvvaladdat
  karrierraválljima perspektijvajt ma sjærvváj guosski
 • vuojnnet vejulasjvuodajt ja duohtan dahkat ietjas idiejajt ja válljimijt, ja reflektierit
  iehtjádij siegen karrierraválljimij vájkkudusáj badjel
 • åvddånahttet
  ja adnet
  háldadimstratesjijjajt háldadittjat målssomijt ja hásstalusájt ma oahppuj ja karrierraj guosski
 • dålkkut
  virggealmodusájt, tjállet CV:av ja barggoåhtsåmusáv ja åttjudit máhtov gåktu dahkat buorre barggoságájdahttemav

Åhpadattijn árvustallam