Vg3 tannhelsesekretær (TAN03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter smittevern, tannanatomi og fysiologi

  • beskrive tennenes oppbygning, tanndannelse og forstyrrelser i tanndannelsen, og frambrudds- og tannfellingstidspunkter
  • beskrive kraniets, tyggemusklenes, periodontiets og munnhulens anatomi og fysiologi
  • informere om legemidlers virkninger og bivirkninger i munnen og kroppen
  • informere om utviklingen av sykdom i tenner og munnhule og gjøre rede for hvilke konsekvenser slike sykdommer kan ha for fysisk og psykisk helse
  • veilede pasienter om hvordan levevaner og kosthold henger sammen med og tann- og munnhelse
  • informere om konsekvenser for tann- og munnhelsen ved bruk av tobakk, snus og rusmidler
  • gjennomføre praktiske hygienetiltak og smittevernarbeid og gjøre rede for betydningen av slikt arbeid
  • utføre fysisk og psykologisk førstehjelp

Underveisvurdering

Standpunktvurdering