Vg3 snikkarfaget (SNE03‑01)
Grunnleggjande ferdigheiter

Munnlege ferdigheiter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne rekne

Digitale ferdigheiter